תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.matnasny.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז
יום המעשים הטובים נווה פז