תושבים יקרים , החוברת אינה נגישה והיא למידע בלבד ניתן להיכנס לאתר הרשת .www.matnasny.org.il ולמצוא את כל המידע בצורה נגישה .
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה
 פתיחת חדר נוער בבית מגנצה