חיפוש באתר

חג הסיגד

בואו ללמוד אמהרית

ווֻ נְ דְ זכר
סֶ טְ נקבה

אְ נְ דֶ נֵ ְך /
אְ נְ דֶ נֵ שְ ?

מה שלומָך /
מה שלומְך?

דָ בֹו לחם
בֻ ונָה קפה

אְ נָ טְ אמא
אָ בַ טְ אבא

דֵ נָ ה אָ מֶ שֶ ְך
דֵ נָ ה אָ מֶ שֶ שְ
ערב טוב לְך/לָך

סְ נְטְ סָ הַ טְ נְאֻ ו
מה השעה?

סְ מְ ְך מָ ה נְאֻ ו
איך קוראים לך?

אְ דְ מֶ ְך
סְ נְ ט נְ אֻ ו
בן כמה אתה?

מֵ לְ קם בל
חג שמח

אָ בְ רֶ ן
אְ נַ לְ פואָ לְ ן
נעבור את זה ביחד

 

 

 

צרו קשר:
מתנסנט חוגים הצהרת נגישות